yükselen burçlar

Yükselen Oğlak Burcu

Yükselen oğlak burcu olanlar son derece olgun bir kişilik sergilerler. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar, hep yaşlarından daha fazlasını hissederler. Sanki dünyaya doğuştan yorgun gelmiş gibidirler. Eğer yükselen burç bulma işleminden çıkan sonuç oğlak ise, otoriterlik ön planda demektir. Yükselen oğlaklar, inatçı yapıları ile dikkat çekerler. Disiplini asla elden bırakmazlar. Disiplinsizlik yapanlar üzerinde otorite kurmak için çaba sarf ederler. Yükselen oğlak burcu olanlar başarının disiplinli bir çalışma ile geleceğine inanırlar ve buna uygun bir yaşam tarzı benimserler.

Zor koşullara karşı dayanıklılıkları son derece fazla olur yükselen oğlak burcu olanların. İradeli ve kararlı bir ruhsal yapıya sahiptirler. Hem bedensel ve hem de ruhsal açıdan kuvvetli olurlar. Ömürleri boyunca sanki bir şeyleri eksik yapıyorlarmış gibi hissederler. Bu yüzden hep daha fazlasını yapmaya çalışırlar. Şayet yükselen burç hesaplama işi, oğlak burcunu gösteriyorsa, içe dönük bir yapı ön plandadır. Yükselen oğlak burçları dış dünyaya kısmen açık olurlar. Sosyal ortamlar onların huzur buldukları ortamlar değildir.

Kullanmaya olan meyil de, yükselen oğlak burcunun özellikleri arasındadır. Onlar, hedeflerini gerçekleştirmek için, her şeyi ve herkesi kullanabilirler. Bu işi tamamen iyi niyetli ve takımın yararına düşünenler olduğu gibi, sadece kendi çıkarları için düşünenler de vardır. Yükselen oğlak burcu olanlar, makamın ve paranın gücünü bilirler. Bu güçleri ellerinde bulundurmak için de ne gerekiyorsa yaparlar.

13384 Okunma